www.eprace.edu.pl » giodo » spis treści

Kontrola sprawowana przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych1. Wstęp2. Zagadnienia ogólne

 2.1. Pojęcie i zakres kontroli

 2.2. Kryteria kontroli

 2.3. Podstawy prawne ochrony danych osobowych

 2.4. Podstawowe pojęcia w ochronie danych osobowych

 2.5. Ogólne warunki przetwarzania danych osobowych3. Instytucja Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych

 3.1. Tryb powoływania i odwoływania Generalnego Inspektora Danych Osobowych

 3.2. Zakres zadań i kompetencji Generalnego Inspektora Danych Osobowych

 3.3. Biuro Generalnego Inspektora4. Procedury kontrolne w zadaniach realizowanych przez Generalnego Inspektora Danych Osobowych5. Zakończenie6. Wykaz źródeł

Copyright © 2008-2010 EPrace oraz autorzy prac.