www.eprace.edu.pl » giodo

Kontrola sprawowana przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych

Autor:

Joanna Jabłońska-Chyła

Kontakt:

do wiadomości redakcji

Typ pracy:

magisterska

Promotor:

dr Paweł Fajgielski

Recenzent:Uczelnia:

Katolicki Uniwersytet Lubelski

Kierunek:

Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji

Data powstania:

2006-01-01

Data zamieszczenia na portalu:

2009-04-06 11:51:22

Opis pracy:

Przedmiotem niniejszej pracy jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, jego urząd i zakres kontroli sprawowanej przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.
komentarze

To nie jest praca magisterska, nie została obroniona na KUL, osoba wskazana jako promotor nie prowadziła wtedy seminarium (to wszystko można to sprawdzić w bazie danych KUL). Dlaczego nie podano informacji dot. recenzenta, czyżby go nie było? Może to jakaś praca zaliczeniowa, ale nie magisterska.

skomentowano: 2010-07-14 10:46:52 przez: Anna

Copyright © 2008-2010 EPrace oraz autorzy prac.