www.eprace.edu.pl » giodo » Zagadnienia ogólne

Zagadnienia ogólnePodrozdzialy w tym rozdziale:


Pojęcie i zakres kontroli


Kryteria kontroli


Podstawy prawne ochrony danych osobowych


Podstawowe pojęcia w ochronie danych osobowych


Ogólne warunki przetwarzania danych osobowych


komentarze

Copyright © 2008-2010 EPrace oraz autorzy prac.