www.eprace.edu.pl » giodo » Wykaz źródeł

Wykaz źródeł

Akty prawne:

1. Ustawa z dn. 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych ( Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, ze zm.)

2. Ustawa z dnia 6 czerwca 1997r. – Kodeks postępowania karnego (Dz.U.Nr 89, poz. 555 ze zm)

3. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 1980r. Nr 9, poz. 26 ze zm.)

4. Rozporządzenie Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 29 maja 1998 r. w sprawie nadania statutu Biuru Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (dz.U.Nr 73, poz. 464, ze zm.)

Literatura:

5. Barta J., Fajgielski P., Markiewicz R., Ochrona danych osobowych. Komentarz., Zakamycze 2004

6. Drozd A., Ustawa o ochronie danych osobowych. Komentarz. Wzory pism i przepisy., Wydawnictwo Prawnicze Lexis Nexis, Warszawa 2004

7. Jagielski J., Kontrola administracji publicznej, Wydawnictwo prawnicze, Warszawa 2006,

8. Jędrzejewski S., Kontrola administracji, Wydawnictwo prawnicze, Poznań 2000

9. Ochendowski E., Prawo administracyjne, Toruń 1999

10. (red) Wierzbowski M., Prawo administracyjne, Wydawnictwo Prawnicze, Warszawa 2001

11. Kulesza E., Pozycja i uprawnienia Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, Przegląd Sejmowy 6(35)/99

12. Górzyńska T., Kto strzeże prywatności, „Rzeczpospolita” z dnia 26 maja 1997 r


komentarze

Copyright © 2008-2010 EPrace oraz autorzy prac.